Zapísať do zoznamu obľúbených

VERNOSTNÝ PROGRAM


VERNOSTNÝ PROGRAMZBIERAJTE BODY A VYMIEŇAJTE ICH ZA OBĽÚBENÉ TOPÁNKY!
Radi u nás nakupujete topánky? Ceníme si Vašu vernosť a chceme Vás odmeniť! Zaregistrujte sa v našom obchode a zbierajte vernostné body za svoje nákupy.ZA ČO DOSTANETE BODY?
Vernostné body dostanete za svoje nákupy. Za každých minutých 0,3 euro dostanete 1 bod, ktorý sa priráta na Váš účet. Čím viac budete nakupovať, tým viac získate!ZA ČO MÔŽETE VYMENIŤ BODY?
Body vymieňate priamo za topánky! Kúpte nový pár lodičiek, tenisiek alebo iných obľúbených topánok a zaplaťte za ne nazbieranými bodmi. Nemáte dostatok bodov? Žiadny problém – nazbierané body môžete použiť na zníženie ceny produktu. Každých 100 bodov má hodnotu 1 euro.KEDY BUDÚ BODY PRIPÍSANÉ NA VÁŠ ÚČET?
Body za nákup budú pripísané na Váš účet po 40 dňoch odo dňa nákupu tovaru. Body za vrátený tovar nebudú prirátané.


ZAČNITE ZBIERAŤ SVOJE BODY UŽ DNES!
Podmienky akcie „Vernostný program“

§ 1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Vernostný program je organizovaný internetovým obchodom www.shelovet.sk, SheLovet sp. z o.o. so sídlom Kończyce Wielkie, ul. Młyńska 2, zapísaným v registri podnikateľov: Hospodársky oddiel Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000971522, REGON/IČO 522010632, NIP/DIČ: 5482743706, nazývaný ďalej ako „Organizátor“.
1.2. Program prebieha na území Slovenskej republiky.
1.3. Je určený registrovaným používateľom, zákazníkom internetového obchoduwww.shelovet.sk, ktorí za realizované nákupy získajú body do vernostného programu.
1.4. Body sa pripočítavajú automaticky po 40 dňoch po každom nákupe a budú pripísané na účet Používateľa.
1.5. Počet bodov, ktoré môžete získať, je uvedený pri každom produkte na stránke www.shelovet.sk.
1.6. Body platia do konca daného roka a strácajú platnosť 31. decembra.

§ 2. Účastníci
2.1. Účastníkom Vernostného programu môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaným používateľom obchodu www.shelovet.sk.
2.2. Organizátor je administrátorom osobných údajov poskytnutých Zákazníkom pri registrácii účtu nawww.shelovet.sk, v súlade s poľským zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (znenie: zákon č. 101/2002, ods. 926, v znení neskorších predpisov).
2.3. Zákazník má právo na prístup k osobným údajom priradeným k účtu na stránke www.shelovet.sk a právo na ich opravu za podmienok uvedených v poľskom zákone o ochrane osobných údajov.

§ 3. Zbieranie bodov
3.1. Body vernostného programu sú pripísané k jednému účtu patriacemu jednému používateľovi a nemôžu byť prevedené na žiadny iný účet.
3.2. Registráciou účtu na stránke Používateľ súhlasí s pripočítavaním bodov vernostného programu na svoj účet, ktorými môže disponovať podľa svojho uváženia.
3.3. Body sú pripočítané po uplynutí 40 dní od vytvorenia objednávky.
3.4. Body je možné využiť v priebehu roku, v ktorom boli získané. Strácajú platnosť 31. decembra každého roku.

§ 4. Odmeny programu
4.1. Body je možné vymeniť za produkty dostupné za body.
4.2. Body programu nie je možné vymeniť za peniaze, ani zľavu za určitú sumu.
4.3. Získanie vybranej odmeny je možné po nazbieraní na účte potrebného množstva bodov programu, ktorých požadovaný počet je uvedený pri každom produkte.
4.4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu zoznamu dostupných odmien a ich bodovej hodnoty.
4.5. Po výbere odmeny bude počet bodov na účte Používateľa znížený o hodnotu použitú pri výmene.

§ 5. Reklamácie
5.1. Všetky reklamácie súvisiace s Vernostným programom majú byť podané u Organizátora písomne alebo e-mailom na kontaktné údaje Organizátora.
5.2. Organizátor upozorňuje, že nezodpovedá za nezrovnalosti v odmenách a nesúlad odmeny s opisom vyplývajúcich z okolností, ktoré Organizátor nemôže ovplyvniť.

§ 6. Zmena podmienok účasti v programe
6.1. Uvedené podmienky účasti v programe môžu byť zmenené Organizátorom, ak je to odôvodnené potrebou zlepšenia fungovania Vernostného programu. Zmena bude ohlásená na internetovej stránke Organizátora.
6.2. Na všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto Podmienok, sa vzťahuje poľské právo.
6.3. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto podmienok budú riešené súdom príslušným podľa sídla Organizátora.
6.4. Všetky informácie súvisiace s Vernostným programom budú umiestnené Organizátorom na internetovej stránke www.shelovet.sk.

§ 7. Záverečné ustanovenia
7.1. Účastník, ktorý si zakladá účet na stránke obchodu www.shelovet.sk a zapája sa do vernostného programu, berie na vedomie a prijíma obsah týchto Podmienok.
7.2. Vernostný program nie je hazardnou hrou, tombolou, stávkou ani lotériou, ktorých výsledok závisí od náhody, v zmysle poľského čl. 2 zákona z dňa 29. júla 1992 o hazardných hrách a stávkach (zákon č. 102/1998, ods. 650, v znení neskorších predpisov).
7.3. Tieto podmienky sú jediným dokumentom stanovujúcim podmienky Vernostného programu.
7.4. Na všetky záležitosti nestanovené týmito podmienkami sa vzťahujú zákony poľského práva, najmä predpisy poľského Občianskeho zákonníka.

 

 

pixel